1883 Vincent van Gogh - Wiejskie chaty o zmierzchu w Loosduinen nieopodal Hagi - Haga

vincentvangoghwiejskiechatyozmierzchuwloosduinennieopodalhagihaga.jpg