1884-85 Vincent van Gogh - Głowa mężczyzny

vincentvangoghgowamczyzny.jpg