1885 Vincent van Gogh - Głowa kobiety z rozpiętymi włosami

vincentvangoghgowakobietyzrozpitymiwosami.jpg