1885 Vincent van Gogh - Głowa starej kobiety w białym czepcu (Położna)

vincentvangoghgowastarejkobietywbiaymczepcupoona.jpg