1885 Vincent van Gogh - Zaśnieżone podwórza starych domów w Antwerpii

vincentvangoghzanieonepodwrzastarychdomwwantwerpii.jpg