1889 Vincent van Gogh - Ogrodzone pole z wschodzącym słońcem

vincentvangoghogrodzonepolezwschodzcymsocem.jpg