1882 Vincent van Gogh - Czterech mężczyzn tnących drewno

vincentvangoghczterechmczyzntncychdrewno.jpg