1881 Vincent van Gogh - Dziewczynka w czarnym czepcu siedząca na ziemi

vincentvangoghdziewczynkawczarnymczepcusiedzcanaziemi.jpg